Tour Thượng Hải Ô Trấn – Hàng Châu Bắc Kinh từ Hà Nội transit Macau

19.490.000 

  • Khởi hành: 05, 26/07, 09, 23/08, 20/09, 18/10, 15/11, 06/12-2024
  • Thời gian: 7 ngày 6 đêm
  • Phương tiện: Air Macau