Tour Bắc Kinh Thượng Hải – Hàng Châu Ô Trấn từ Hà Nội không transit

23.790.000 

  • Khởi hành: 07, 21/7, 11, 25/8/2024
  • Thời gian: 7 ngày 6 đêm
  • Phương tiện: China Eastern Airlines