Theo dấu chân Phật hoàng: Chùa Vĩnh Nghiêm – Tây Yên Tử

900.000 

  • Ngày khởi hành: Theo yêu cầu
  • Thời gian: 1 ngày 0 đêm
  • Phương tiện: Xe ô tô