Tour Ấn Độ 6N5Đ mùa xuân 2023: New Delhi – Jaipur – Agra – Taj Mahal

17.990.000 

Khởi hành: 20/2; 06, 20/3/2023

Bay thẳng Vietnam Airlines