Tour Điện Biên Phủ: A Pa Chải – hồ Pá Khoang – di tích lịch sử 3N2Đ (Ô tô)

3.890.000 

Khởi hành: Hàng Ngày – khách đoàn

Lịch trình: A Pa Chải – hồ Pá Khoang – di tích lịch sử